Lesmateriaal

Het lesmateriaal bestaat uit lesboeken en toetsen. Als lesboek gebruiken we Begin met Bridge. Bij iedere startcursus krijg je het bijbehorende lesboek uitgereikt. Deelnemers aan een vervolgcursus die niet over het juiste boek beschikken kunnen dat via de docent of de boekhandel aanschaffen. Zorg er in dat laatste geval voor dat je wel over het juiste boek en de juiste druk beschikt.

Dat moet zijn:
   Beginners B2: Begin met Bridge, deel 1 - 13e druk;
   Gevorderden G2: Begin met Bridge, deel 2 - 5e druk;
   Wedstrijdspelers W2: Verder met Bridge (2e druk van Begin met Bridge, deel 3)

Nadere informatie over deze delen vind je op www.beginmetbridge.nl.

Toetsen worden je bij voorkeur per email aangeboden. Het is de bedoeling die toetsen ook te maken en tijdig per email naar de docent terug te sturen. Zo kan de docent snel ontdekken welke theorie blijkbaar nog niet voldoende duidelijk is, zodat die onderwerpen de eerstvolgende les besproken kunnen worden.